برنامه راهبردی کتابخانه

چشم انداز (Vision)
کتابخانه بیمارستانی در تلاش است طی پنج سال آینده مجهزترین و کامل‌ترین کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی پزشکی در سطح قابل قبول و استاندارد باشد ، به گونه‌ای که همواره مرکزی علمی پژوهشی در سطحی عالی باشد .

ارزش ها (Values)
 دامنه فعالیتهای کتابخانه سویی دیگر رویکردهای جدید در استفاده از فناوری‌های نوین را در ارائه خدمات و تهیه منابع علمی دنبال می‌کند.خدمات به مراجعان، کاربر مداری در ارائه خدمات، اولویت مقوله خدمات آموزشی، ارتقا مستمر خدمات آموزشی، ارتقا مستمر خدمات از طریق سیاست‌گذاری داخلی، برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت پیوسته و عدالت محوری در ارائه خدمات جزو مهم‌ترین ارزش‌های این مجموعه می‌باشد.

ماموریت (Mission )
ماموریت اصلی کتابخانه تقویت فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه در ارائه جهت ارتقاء وضعیت علمی مراجعان ازطریق تهیه ، توسعه و تسهیل دسترسی به منابع علمی و اطلاعات مورد نیاز جامعه دانشگاهی و مدیریت موثر و مفید و بهره برداری بهینه از منابع علمی است.

اهداف (Goals)
هدف اصلی کتابخانه فراهم آوردن امکان دسترسی سریع به منابع و اطلاعات مورد نیاز علمی می‌باشد. بنابراین اهداف زیر برای کتابخانه در نظر گرفته شده است.
 

اهداف کوتاه مدت:
 • تهیه منابع اطلاعاتی مورد نیاز اعضای هیات علمی، دانشجویان، کارمندان، پزشکان و پژوهشگران در اسرع وقت به بهترین شکل ممکن
 •  مجموعه سازی و سازماندهی موثر منابع کتابخانه به منظور افزایش سهولت دسترسی با توجه به گستره مراجعه به کتابخانه مرکزی
 • راهبرد فعالیت های علمی، پژوهشی و فرهنگی در جهت ارتقاء اهداف نهایی تعیین شده 
 •  دانش تخصصی هیات علمی، دانشجویان ، پزشکان ، پژوهشگران و کارمندان 
 • راه اندازی وبسایت کتابخانه و بهره‌گیری از شیوه‌های مختلف در جهت شناساندن امکانات و خدمات کتابخانه به کاربران
 • تکمیل و روزآمد نمودن منابع واطلاعات موجود در نرم افزار دیجیتالی کتابخانه
 • تفکیک بخش‌های مختلف کتابخانه از هم و اختصاص فضای مناسب برای هر بخش
 • وجین دوره‌ای کتابها و روزآمد نمودن منابع موجود در کتابخانه

اهداف بلندمدت:
 • بکارگیری فناوری‌های نوین اطلاعاتی در ارائه خدمات کتابخانه‌ای 
 • تلاش در جهت بهبود و توسعه فضای فیزیکی کتابخانه و منطبق نمودن آن با استانداردهای کتابخانه ای مصوب
 • ایجاد امکانات نرم افزاری و سخت افزاری برای دسترسی به منابع اطلاعاتی کتابخانه
 • توسعه دسترسی مستمر به پایگاههای اطلاعاتی و مجموعه های دیجیتالی کتابخانه
 • افزایش نیروی انسانی متخصص و ماهر در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
 • برگزاری دوره های مستمر بازآموزی و ارتقاء سطح مهارت کارکنان کتابخانه
 • ارائه برنامه های توانمندسازی و کارگاههای آموزشی برای کاربران کتابخانه
 • حرکت از سمت راهکار مالکیت منابع به سمت سیاست دسترسی به منابع
 • تشویق کاربران برای مراجعه مجدد به کتابخانه
 • جذب موثر کاربران جدید