نظر سنجی مراجعین

با سلام
لطفا نظرات خود را در موارد زیر بیان کنید و به ایمیل کتابخانه به آدرس amiralmomeninlib@mrgums.ac.ir  ارسال نمایید.
  1. منابع و کتب علمی فارسی موجود (از نظر تعداد، روزآمدی و کاربردی بودن(
  2. منابع و کتب علمی لاتین موجود (از نظر تعداد، روزآمدی و کاربردی بودن)
  3. مجلات موجود در بخش نشریات (از نظر تعداد، روزآمدی و کاربردی بودن(
  4. سهولت دسترسی به دیتابیس‌ها و اطلاعات از وب‌سایت کتابخانه
  5. نحوه برخورد و پاسخگویی کارکنان به ارباب رجوع
  6. نور سالن و آرامش محیط و نظافت
  7. مجهز بودن به امکانات کامپیوتری و جست‌و‌جوی کاربر
  8. کیفیت اطلاع رسانی و ...