خط مشی کتابخانه

تهیه، سازماندهی ونگهداری منابع چاپی و الکترونیکی معتبر در حوزه علوم پزشکی
آموزش، تعلیم و تقویت مهارت‌های اطلاع یابی دانشجویان واعضای هیئت علمی دانشگاه
فراهم آوری دستیابی و به کارگیری انواع منابع اطلاعاتی بر اساس احترام به اولویت‌ها وانتظارات مراجعان وعادات حرفه ای آنها
تسهیل در دسترسی به اطلاعات از طریق مشارکت در اشتراک منابع
جلب رضایت مراجعه کننده از طریق انتقال منابع و پاسخگویی با کیفیت مناسب
ایجاد محیطی صمیمی و دوستانه در کتابخانه به منظور پاسخگویی به نیازهای آموزشی وپژوهشی کاربران دانشگاه و دیگر مجامع علمی و دانشگاهی کشور
به کار گیری استانداردهای علوم کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی در اجرای کلیه امور کتابخانه
آموزش و ارتقاء سطح دانش کتابداران و اطلاع رسانان دانشگاه به طوری که به بهترین نحو پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی کاربران دانشگاه باشند.