بروشور آموزشی کتابخانه دیجیتال

تهیه بروشور آموزشی کتابخانه دیجیتال
شنبه بیست و پنجم شهريور 1402
تعداد بازدید:128

بروشور آموزشی استفاده از بانک‌های اطلاعاتی

بروشور آموزشی استفاده از بانک‌های اطلاعاتی مشترک وزرات بهداشت
چهارشنبه بیست و دوم شهريور 1402
تعداد بازدید:116

خرید کتب چاپی توسط کتابخانه مرکزی در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱

لیست کتب چاپی خرید شده توسط کتابخانه مرکزی در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱
چهارشنبه پانزدهم شهريور 1402
تعداد بازدید:119

سومین حضور ارزیابان بیرونی رشته پزشکی عمومی

سومین حضور ارزیابان بیرونی رشته پزشکی عمومی در کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی مراغه
شنبه بیستم اسفند 1401
تعداد بازدید:135

گرامیداشت دانشجویان جدیدالورود رشته پزشکی

گرامیداشت دانشجویان جدیدالورود رشته پزشکی
شنبه بیست و دوم بهمن 1401
تعداد بازدید:131

گام‌های پیشرفت در کتابخانه مرکزی

اختصاص حدود ۵۰۰ میلیون بودجه به کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی مراغه در سال ۱۴۰۱
دوشنبه سوم بهمن 1401
تعداد بازدید:141
      تعداد بازدیدکنندگان
    مهمان : 0      اعضا عضو سایت : 2      اعضا آنلاین : 0      امروز : 125      ديروز : 25      ماه : 873      سال جاری : 38027