تاریخ : چهارشنبه 15 شهريور 1402
کد 18
با مراجعه به محتوای زیر و دانلود آن، لیست کتب چاپی خریداری شده در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ که طی درخواست گروه‌های آموزشی دانشکده و جهت تامین نیازهای اطلاعاتی رشته‌های جدید دانشکده تهیه شده است ، قابل مشاهده می‌باشد.
قابل ذکر است کتب چاپی در کتابخانه مرکزی و کتابخانه‌های تابعه بیمارستانی قابل امانت می‌باشد.
لیست کتب چاپی خریداری شده