تاریخ : دوشنبه 3 بهمن 1401
کد 15
به گزارش مفدا، دانشکده علوم پزشکی مراغه در سال  ۱۴۰۱ حدود ۵۰۰ میلیون بودجه به کتابخانه مرکزی اختصاص داده است و کتابخانه مرکزی در تایید این خبر اعلام می‌دارد: عایق‌سازی کتابخانه از نظر صدا، تامین میز و صندلی مطالعه، تهیه کتب مورد نیاز رشته پزشکی عمومی برای کتابخانه مرکزی و کتابخانه‌های بیمارستانی، تجهیز کتابخانه با سایر امکانات اطلاع‌رسانی و آموزشی پژوهشی از عملکردهای معاونت آموزشی در سال جاری می‌باشد.